Đông Hưng: Trên 80% đạt khá, giỏi trong hội thao DQTV năm 2017

31/03/2017


Trong hai ngày từ 30/3 đến 31/3, huyện Đông Hưng tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện cho lực lượng dân quân và các đơn vị tự vệ tại chỗ năm 2017.

Nội dung kiểm tra môn Bắn súng trường CKC

Dù thời gian huấn luyện ngắn song trên 700 cán bộ chiến sĩ thuộc các đầu mối xã, thị trấn, đơn vị tự vệ của huyện Đông Hưng vẫn tự tin bước vào kiểm tra 7 nội dung bao gồm thi nhận thức chính trị; bắn súng trường CKC; ném lựu đạn xa đúng hướng; đào công sự ngụy trang; 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu; kỹ thuật tháo lắp súng trường CKC, tiểu liên AK và nội dung điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Kết quả sơ bộ có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi.

Đây là biện pháp đánh giá thực chất công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị, làm cơ sở cho việc chỉ đạo huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng 6 tháng cuối năm; đồng thời phục vụ tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện trong thời gian tới.

Thành Đô - Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh)