Khai mạc huấn luyện lực lượng dự bị động viên năm 2017

05/05/2017


Sáng 03/5, Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh khai mạc huấn luyện cho gần 100 cán bộ từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng và tương đương, thuộc lực lượng dự bị động viên (DBĐV) trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham gia huấn luyện nội dung súng cối

Trong thời gian tập trung 15 ngày liên tục các học viên được huấn luyện các nội dung về phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; phương pháp viết giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện cho bộ đội; các nội dung huấn luyện về chiến thuật; điều lệnh đội ngũ, tìm hiểu tính năng, tác dụng một số loại vũ khí, khí tài mới. Ngoài ra lớp học được nghiên cứu một số nội dung về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của quân đội Mỹ và đồng minh; các chế độ, chính sách của lực lượng DBĐV.

Từ đầu năm đến nay, trung đoàn đã mở được hai khóa huấn luyện với quân số trên 250 đồng chí. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên của lực lượng DBĐV, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở.

Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh)