Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự

16/05/2017


Sáng ngày 15/5, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự trong thời gian gần đây. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tham gia tích cực của các lực lượng Công an, Quân đội và các cấp, các ngành, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn quốc luôn được giữ vững; tình hình tội phạm cơ bản được kiểm soát; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, chống phá. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình an ninh trật tự thời gian qua trong toàn quốc vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn lơ là, mất cảnh giác trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có nơi, có lúc còn thiếu kiên quyết; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu sức lôi cuốn nhân dân tự giác tham gia...

Tại hội nghị, nhiều địa phương, bộ, ngành đã phát biểu nêu rõ tình hình an ninh trật tự ở địa phương và những khó khăn vướng mắc; kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện công tác bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh trật tự trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo:  Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trong thời gian tới, lực lượng Công an, Quân sự cần phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; đẩy mạnh công tác thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở địa phương mình; phải rà soát việc triển khai các dự án liên quan đến thu hồi đất, có phương án phù hợp giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp có giải pháp xử lý quyết liệt hơn vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng, nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, kịp thời xử lý các luồng thông tin xấu, chống phá và chủ động cung cấp các thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hiệu quả, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Baothaibinh.com.vn