Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Ký kết hiệp đồng phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2017

12/05/2017


Sáng 11/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và 5 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 ký kết hiệp đồng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Các đơn vị ký kết hiệp đồng tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị hiệp đồng xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp; tổ chức lực lượng huấn luyện, diễn tập kỹ năng xử lý trong mọi tình huống. Thực hiện tốt phương châm  "Bốn tại chỗ": Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Ban CHQS các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; đặc biệt chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu các phương án xử trí khi có tình huống. Bộ đội Biên phòng chủ động kiểm tra thực địa, đường cơ động, vị trí tập kết lực lượng, phương tiện, vật chất, kế hoạch sơ tán dân.

Ngay sau khi hiệp đồng, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai cho các đơn vị chủ động nắm chắc thông tin về tình trạng tuyến đê, kè, cống của gần 160 khu vực trọng điểm xung yếu, để chủ động xử lý kịp thời hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh)