Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

02/07/2018


Sáng 02/7/2018 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho 250 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc các Sở, ban, ngành, trưởng, phó các khoa, phòng thuộc các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng có Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Xuyên – Trưởng phòng dân quân tự vệ, Bộ tham mưu Quân khu 3.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 02 đến ngày 05/7/2018. Trong thời gian 3,5 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu 06 chuyên đề: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Thông qua Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng và an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Lớp bồi dưỡng, đồng chí  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh yêu cầu các đồng chí học viên quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Lớp bồi dưỡng; Tiếp thu, vận dụng có hiệu quả những kiến thức tại Lớp bồi dưỡng vào vị trí công tác tại cơ quan, đơn vị. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm tốt nhiệm vụ quản lý và bố trí các điều kiện tốt nhất cho Lớp Bồi dưỡng. Các đồng chí giảng viên, báo cáo viên được phân công nhiệm vụ giảng cần tập trung truyền đạt các nội dung theo kế hoạch, đồng thời cập nhật, bổ sung kiến thức thực tiễn để làm phong phú, sinh động cho bài giảng.

Sau khi kết thúc Lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên phải viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

 

 

 

Quỳnh Anh