Khối dân vận tỉnh triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2017

12/01/2017


Sáng ngày 12/1/2017, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị giao ban Khối Dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2017.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh dự hội nghị.

Trong quý IV năm 2016, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như các nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị giao ban Quý III năm 2016; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ đề ra. Đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề mà các đơn vị trong khối cần thực hiện tốt như: Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động lễ hội đầu năm, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung giám sát, phản biện xã hội; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn  viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về:”Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”; Nghị định số 36 của Chính phủ, Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về :”Cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ và thả đèn trời”; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, để  nhân dân đón Tết nguyên đán Đinh Dậu vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Duy Huy