Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngành Y tế năm 2017

22/03/2017


Nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 21/3/2017, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 24/KH-SYT về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngành Y tế năm 2017.

Tiêm phòng là cách phòng chống bệnh truyền nhiễm hiệu quả

Với mục tiêu dự phòng, ngăn chặn, cảnh báo sớm và đáp ứng kịp thời với các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi, tái nổi, bệnh lây truyền từ động vật sang người, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như ZIKA, Ebila, cúm A, liên cầu lợn, tả, thương hàn…; tập trung giám sát các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mởi rộng; Giảm tối đa số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm; tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; chủ động sẵn sàng, có phương án cụ thể khi có dịch xảy ra ở diện rộng, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh ở các tuyến.

Mục tiêu cụ thể 100% các địa phương đảm bảo xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; 100% bênh, dịch mới phát sinh và các ổ dich được phát hiện sớm, xử lý bao vây và dập dịch kịp thời; giảm 5-10% số mắc chết do bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình 5 năm giai đoạnh 2011 – 2015. Trong đó cụ thể trong năm 2017, không để dịch bệnh lớn xảy ra đối với bệnh sốt xuất huyết; bệnh sởi; Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng đối với các bệnh Cúm A (H5N1, H7N9), Ebola; Bệnh dại, Bệnh Tả. Các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình TCMR đạt trên 95% ở quy mô xã, phường; giảm 5% so với trung bình giai đoạn 2011- 2015; Duy trì thành quả thanh toán Bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh.

 

Vũ Huệ