Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống siêu bão Mangkhut

15/09/2018


Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống siêu bão Mangkhut

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 5 và siêu bão Mangkhut

13/09/2018


Sáng ngày 13/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 và siêu bão Mangkhut tại hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

10/09/2018


Chiều ngày 7/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban và tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung

07/09/2018


Chiều ngày 6/9, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung quan trọng.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 27

07/09/2018


Chiều ngày 6/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ thứ 27 để nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Bệnh viện Nhi Thái Bình

07/09/2018


Sáng ngày 6/9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà số 3, Khoa Cận lâm sàng, Nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

06/09/2018


Chiều ngày 5/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

05/09/2018


Chiều ngày 4/9, tại kỳ họp thứ 28, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về một số nội dung quan trọng.

Vững bước trên con đường cách mạng

02/09/2018


Cách đây 73 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và trước đó, 15 năm kể từ ngày có Đảng, dân tộc Việt Nam đã tiến bước một chặng đường dài. Trải qua bao gian khó, thác ghềnh, biết bao mồ hôi, xương máu và trí tuệ của lớp lớp đồng bào, chiến sĩ đã đổ để có được Tổ quốc Việt Nam XHCN hôm nay đàng hoàng, đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đĩnh đạc sánh vai cùng bạn bè quốc tế với thế và lực mới.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

29/08/2018


Sáng ngày 28/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an; chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Các tin đã đưa: