Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

12/12/2016


Sáng nay, ngày 12/12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Quốc hội khóa XIV; các đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

 Các đại biểu dự kỳ họp làm lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Năm 2016, trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của bão số 1, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khẩn trương triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước tăng 10,12% so năm 2015, vượt mức kế hoạch đề ra và cao nhất so với 6 năm gần đây. Tổng giá trị sản xuất tăng 11,4%. Thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, lạm phát được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và đề nghị các vị đại biểu thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, báo cáo của các ngành khối nội chính trình tại kỳ họp; trong quá trình thảo luận cần tập trung làm rõ những kết quả nổi bật đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; phân tích sâu các nguyên nhân, dự báo tình hình năm 2017 và những năm tiếp theo, từ đó đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh và các cấp, các ngành những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi  nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiên cứu, phát biểu tại hội trường, thảo luận tại tổ; tích cực tham gia chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân trong tỉnh còn nhiều ý kiến nhằm hoàn thành chương trình kỳ họp đã đề ra.

 Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sau phần diễn văn khai mạc kỳ họp của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Năm 2016 là năm đầu tiên tỉnh ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 1, song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đạt được những kết quả quan trọng: Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 45.150 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 103.061 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 2,78%, công nghiệp, xây dựng tăng 15,6%, thương mại, dịch vụ tăng 11,5%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 33,5 triệu đồng, tăng 13% so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.400 triệu USD, tăng 9,8% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.858,5 tỷ đồng, vượt 62,3% dự toán. Dự kiến đến hết năm 2016, toàn tỉnh có khoảng 200 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% xã, phường, thị trấn có nước sạch phục vụ nhân dân. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả khá tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế như: việc triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đã có kết quả bước đầu song chưa rõ nét, việc tích tụ ruộng đất nông nghiệp còn chậm; sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều khó khăn; việc giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý tài nguyên còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi… Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 11% trở lên; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 2,7% trở lên; công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 18,7% trở lên; dịch vụ tăng 12% trở lên so với năm 2016; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13.643,4 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7,1% trở lên. Phấn đấu hết năm 2017, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng 10% trở lên so với năm 2016. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%, tạo việc làm mới cho khoảng 33.000 người; tỷ lệ giảm nghèo giảm so với năm 2016 là 1% trở lên; 83,1% trường học đạt chuẩn quốc gia; 84,5% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 85%... Báo cáo cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 Các đại biểu dự kỳ họp.

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017; Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017; Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI; Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017; Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017; Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm 2017; Cho ý kiến về việc thành lập Sở Ngoại vụ Thái Bình; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương; Phê duyệt quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017; Quy định về phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015; Sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2017; Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kết quả thực hiện các công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh; Thông qua Đề án phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu cũng sẽ nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh; bầu các chức danh khuyết thiếu của UBND tỉnh.

 

Theo Baothaibinh.com.vn