Thư chúc tết của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

28/01/2017


Kính gửi: Cán bộ, nhân dân và chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh!

Năm 2016 vừa đi qua, với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; Song, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu, giành được những thành tựu quan trọng, rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Nổi bật là: GRDP tăng 10,28%, giá trị sản xuất tăng 11,4% - là năm đầu tiên trong vòng 6 năm qua, tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số. Thu ngân sách trên địa bàn lần đầu tiên trong lịch sử Thái Bình đạt gần 11 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 8.300 tỷ đồng, vượt gần 2 lần dự toán và tăng trên 76% so với năm trước; thu thuế xuất nhập khẩu vượt 2,4 lần kế hoạch được giao; các chỉ tiêu về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu... đều đạt kết quả cao nhất từ năm 2011 đến nay. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, với 75% số xã và 01 huyện đạt tiêu chí Quốc gia; 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xã hội hóa các ngành, lĩnh vực có nhiều chuyển biến rõ nét. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 4,61%, chỉ bằng một nửa so với mức bình quân chung của cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực mà toàn thể cán bộ, nhân dân và chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã giành được trong năm qua.

Thưa toàn thể nhân dân và các đồng chí.

Năm 2017 được dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Trên nền tảng của thành công và những bài học rút ra từ hạn chế, yếu kém trong năm qua; Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đồng sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tư duy và hành động quyết liệt; đẩy mạnh thực  hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư và đổi mới mạnh mẽ phương thức, cơ chế quản lý theo hướng năng động, hiệu quả nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường phân cấp, tăng tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng điểm là triển khai thực hiện tốt 5 đột phá chiến lược, 3 giải pháp trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ hướng ra phía biển. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh; khuyến khích phong trào khởi nghiệp toàn dân và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chú trọng phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh; khuyến khích phát triển các công trình nhà ở xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn một nửa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với hiện nay; nâng cao trách nhiệm công vụ và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, phấn đấu xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả và phục vụ nhân dân. Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường, củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Kế thừa truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng của quê hương; phát huy thành tích và kinh nghiệm đạt được trong những năm qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Nhân dịp năm mới 2017 và Tết nguyên đán Đinh Dậu, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin kính chúc các bậc lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các cụ cao tuổi; các đồng chí thương, bệnh binh; các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; cán bộ, nhân dân và chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh; bà con quê hương Thái Bình đang sinh sống, học tập, làm việc ở ngoài tỉnh; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Bình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Năm mới thi đua giành nhiều thắng lợi mới!

                                                       Chào thân ái!