Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Vũ Thư

02/03/2017


Chiều ngày 1/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư).

Lãnh đạo huyện Vũ Thư báo cáo với đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Vũ Thư cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư, đời sống người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch cũng như đột xuất nhằm phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Vũ Thư tiếp tục thanh tra, kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất đai tại các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp…

Đến kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Thương mại huyện Vũ Thư do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại doanh nghiệp trẻ Vũ Thư làm chủ đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công làm tốt các công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động và an ninh trật tự; phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã đề ra để đưa công trình vào khai thác sử dụng.

 

 

Theo Baothaibinh.com.vn