Thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp thuê đất để đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung

03/03/2017


Đây là một trong những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại hội nghị sáng ngày 2/3.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; dự thảo Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2016 và một số nội dung công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo đề xuất của UBND tỉnh, ý kiến của đại biểu, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương về việc cho doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, góp phần thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Doanh nghiệp thuê đất của người được Nhà nước giao đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, tuân thủ pháp luật và bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội của địa phương. Thời gian cho thuê đất, giá và phương thức thanh toán theo thỏa thuận giữa bên thuê đất và bên cho thuê đất trên cơ sở quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương có trách nhiệm hỗ trợ bên thuê đất và cho thuê đất trong quá trình làm thủ tục. Đối với bên thuê đất, trên cơ sở nhu cầu của dự án tạo điều kiện thu hút lao động địa phương, ưu tiên những hộ đã cho thuê đất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, chặt chẽ.

Liên quan đến việc cho doanh nghiệp thuê đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân khi cho Tập đoàn TH thuê đất tại huyện Vũ Thư để thực hiện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; do các hộ dân đã triển khai sản xuất vì vậy khi lấy đất cho thuê phải hỗ trợ cho nông dân những khoản chi phí đã chi phí vào sản xuất từ đầu vụ Xuân cho đến thời điểm hiện nay.

Về dự thảo Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và dự thảo Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2016, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung trong văn bản, đồng thời tham gia đóng góp, bổ sung một số ý kiến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi ban hành.

Ngoài ra, hội nghị còn thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

 

Theo Baothaibinh.com.vn

Các bài viết khác