Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 11

05/04/2017


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 11 nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của tỉnh, thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng được tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy sáng ngày 4/4.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2017; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, những thuận lợi, khó khăn; xác định những giải pháp thiết thực, khả thi để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quý II, tạo tiền đề hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2017. 

Những nội dung kỳ họp này rất quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quyết định chủ trương, giải pháp đúng đắn đưa ra tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo  tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của tỉnh. 3 tháng đầu năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn song sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 24.384 tỷ đồng, tăng 10,56% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,51%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 13,5%; ngành dịch vụ tăng 10,05%. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, đặc biệt là về trồng trọt. Công tác xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và triển khai cơ chế tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có năng lực đầu tư tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa để sản xuất nông nghiệp hàng hóa được đẩy mạnh, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 174 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá. Công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được chú trọng. Việc thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư tích cực được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao. Các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông, xử lý rác thải sinh hoạt, xóa bỏ lò vôi tại cầu Nghìn; giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, hành lang an toàn giao thông… được triển khai quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đươc chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chia tổ thảo luận, có 54 lượt ý kiến thảo luận tại tổ tập trung vào các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của tỉnh; xây dựng nông thôn mới; tích tụ ruộng đất cho các tổ chức, cá nhân thuê sản xuất nông nghiệp hàng hóa; thu ngân sách; giải phóng mặt bằng; xử lý rác thải; chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận. 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II và cả năm 2017, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ xuân, vụ hè; kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi và cây trồng; chú trọng công tác phòng, chống lụt bão; tổ chức tốt hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, đúng quy định; nâng khả năng tiếp nhận xi măng của các địa phương; duy tu bảo dưỡng các công trình hiện có, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và huy động các nguồn lực xã hôi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm đầu tư phát triển sản xuất. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội; chú ý đánh giá việc triển khai mô hình trường học mới, làm tốt việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh và chuẩn bị tốt kỳ thi THPT quốc gia. Xây dựng mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực y tế phải bảo đảm đúng luật, giải quyết tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế. Việc dạy nghề cho người lao động phải thực chất, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, yêu cầu của người lao động, dạy nghề phải gắn với việc. Chú trọng rà soát, hoàn thiện việc xây dựng nhà ở cho người có công, giải quyết các hồ sơ tồn đọng đối với các đối tượng chính sách, người có công. Công tác thông tin truyền thông phải bám sát chủ trương chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông của cấp trên. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, thể thao. Chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo ngoài trời, tăng cường công tác quản lý lễ hội, chú trọng xây dựng quy ước, hương ước thôn làng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường luân chuyển cán bộ, công chức ở những vị trí nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Chú trọng việc tiếp công dân, gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Duy trì kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần làm việc, ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị đã góp phần để kỳ họp thành công. Đồng chí đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ quý II và cả năm 2017 đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, toàn thể nhân dân tỉnh nhà hết sức nặng nề, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Theo Baothaibinh.com.vn