Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

17/04/2017


Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng vào sáng ngày 17/4.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Thành Tâm.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Tờ trình số 29/TTr-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) theo công nghệ TTD-01 của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

Sau khi nghe các đại biểu dự họp trao đổi, thảo luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất phê duyệt mức hỗ trợ Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt xây dựng Nhà máy xử lý rác thải theo đúng mức hỗ trợ UBND tỉnh đề nghị: Hỗ trợ xây dựng, mua sắm thiết bị 5 tỷ đồng (500 triệu đồng/xã cho 10 xã), hỗ trợ xử lý rác thải năm 2016 là 652.018.750 đồng (15.000 đồng/người/năm theo số nhân khẩu của các xã, thị trấn đã ký hợp đồng với Công ty); việc mở rộng phạm vi, đối tượng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ không chôn lấp của Nhà máy sẽ áp dụng theo cơ chế chung cho các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ chung về xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ không chôn lấp, áp dụng cho tất cả các nhà máy, doanh nghiệp để trình kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo dự thảo Quy trình, thủ tục thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và của một số ngành trình tại kỳ họp và phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất xây dựng 01 báo cáo Quy trình, thủ tục thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình chung cho tất cả các ban, gồm 4 bước: Nghiên cứu, chuẩn bị; thực hiện thẩm tra, khảo sát, đánh giá thực tế, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và chính quyền địa phương; tổ chức họp ban; hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Về thời gian, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phải xác định thời gian tối thiểu cho từng bước; xác định được vấn đề nào phải tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và chính quyền địa phương, tổng hợp vào báo cáo.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp cùng các ban HĐND tỉnh nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Quy trình chung, trên cơ sở đó các ban xây dựng Quy trình riêng cho ban mình.

Theo Baothaibinh.com.vn