Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

28/04/2017


Ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí:  Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt quá trình soạn thảo dự thảo Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống; thông qua dự thảo Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức năm 2016; thông qua dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung, bố cục, kết cấu của dự thảo các quy chế, quy định. 

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiêm túc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát, thay thế cho các văn bản cũ không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đồng thời chủ động bàn bạc, xây dựng quy chế phối hợp và tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để sớm ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống, trong đó nêu đối tượng cụ thể, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; cấp độ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu; giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức năm 2016; giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ.

Đại diện Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp thu, tổng hợp, tham mưu cho trung ương nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian tới.

Theo baothaibinh.com.vn