Thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

10/07/2017


Đây là nội dung tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt sáng ngày 10/7.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 7/7/2017, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu nhân sự và đã tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Kết quả, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có số phiếu giới thiệu cao nhất trên 50%, là nhân sự được lựa chọn để thực hiện quy trình các bước tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện bước 3 của quy trình, thảo luận, bỏ phiếu, nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 để giới thiệu, xin ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tại hội nghị cán bộ chủ chốt.  Ảnh: Thành Tâm

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, các đại biểu đã thực hiện bước 4 của quy trình, thảo luận kỹ về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu, cách làm, nguồn nhân sự. Trên cơ sở đó hội nghị đã cho ý kiến bằng phiếu kín về phương án nhân sự do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu. 100% đại biểu nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự tại các bước quy trình; căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là nhân sự trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, biểu quyết giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp thảo luận, đánh giá và biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 để trình Trung ương xem xét, phê duyệt.

* Cũng trong sáng ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về Tờ trình của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương bổ sung một phần diện tích đất thuộc địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ sông Trà Lý đến đường Thái Bình - Hà Nam, theo hình thức BT; Báo cáo của UBND tỉnh về việc xin chủ trương đầu tư thực hiện Dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối” của Liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ. 

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Sau khi nghe đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương quy hoạch quỹ đất để làm dự án đối ứng cho dự án BT đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ sông Trà Lý đến đường Thái Bình - Hà Nam gồm đất làm khu công nghiệp, đất dịch vụ thương mại và đất làm nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc quy hoạch quỹ đất cho dự án đối ứng dự án BT phải thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và quy hoạch điểu chỉnh, bổ sung theo quy định; bảo đảm quy trình, sự đồng thuận của các địa phương có quy đất quy hoạch. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trường hợp cần thiết có thể nghiên cứu chuyển một phần tuyến đường để thực hiện đầu tư bằng ngân sách nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác theo hình thức đầu tư công. Việc ứng vốn ngân sách tỉnh để giải phóng mặt bằng dự án theo nguyên tắc bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh và phải thu hồi vốn ứng theo đúng quy định.

Về việc đầu tư thực hiện Dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho quy hoạch bổ sung khu công nghiệp chuyên phục vụ sản xuất nông nghiệp và quy hoạch khu đất để đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Quỳnh Phụ. Đồng ý chấp thuận cho Liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tiến hành nghiên cứu lập và trình dự án theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc quy hoạch, sử dụng quỹ đất khu công nghiệp và dự án đầu tư phải theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính khả thi cao và sự thống nhất, đồng thuận của các địa phương và nhân dân trong vùng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương liên quan thực hiện tốt các chủ trương trên.

Theo Baothaibinh.com.vn