Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp thường kỳ thứ 13

01/08/2017


Sáng ngày 1/8, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp thường kỳ thứ 13 để nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra tờ trình về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bổ sung năm 2016 và năm 2017. 

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng đồng ruộng phát triển sản xuất cánh đồng lớn và vốn hỗ trợ thanh toán kinh phí mua bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn xây dựng cánh đồng lớn năm 2016. 

Đối với vốn hỗ trợ công tác tuyên truyền và chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí tập trung cho các đơn vị có nhiệm vụ tuyên truyền là Báo Thái Bình, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thành phố; các đơn vị không có chức năng tuyên truyền hỗ trợ kinh phí cùng một mức. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhất trí với danh sách các đơn vị được hỗ trợ dạy nghề nông nghiệp UBND tỉnh trình; với danh sách các đơn vị dạy nghề phi nông nghiệp, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xem xét khả năng, nhu cầu đào tạo nghề của các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề để phân bổ bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, phát huy hiệu quả.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Thành Tâm

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo rút kinh nghiệm công tác tham mưu phục vụ kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh của Văn phòng HĐND tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017. 

Cho ý kiến về dự thảo báo cáo, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định dự thảo báo cáo đã đánh giá khái quát được những mặt được, chưa được, đưa ra các bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các kỳ họp tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh, Văn phòng, các ban HĐND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ tư; báo cáo thẩm tra của các ban ngắn gọn, chất lượng, có đề xuất, kiến nghị sát thực tế của địa phương; công tác điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, bảo đảm dân chủ, đúng luật; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, cải tiến theo chiều sâu, đúng vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc. Đồng chí cũng thống nhất với các mặt hạn chế, tồn tại và 9 bài học kinh nghiệm mà dự thảo báo cáo đã đề cập, đồng thời đề nghị kỳ họp tiếp các đại biểu phải tích cực tham gia tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề chất vấn tại hội trường; các ban HĐND tỉnh làm tốt hơn nữa công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp, đặc biệt là số liệu liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thống nhất thời gian tổ chức thẩm tra các tờ trình với UBND tỉnh để bảo đảm tiến độ và chất lượng. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất trong tháng 8, Thường trực và các ban HĐND tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Rà soát phụ lục, hoàn thiện các nghị quyết của kỳ họp thứ tư theo quy định, đăng trên các phương tiện truyền thông; tham gia phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp; gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp, ý kiến thảo luận tổ của đại biểu tại kỳ họp thứ tư tới UBND tỉnh xem xét, tổ chức giải quyết; thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh; giám sát công tác triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành năm 2016; tiếp công dân theo lịch tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân và đôn đốc, xem xét, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tổ chức kỳ họp chuyên đề…

Theo Baothaibinh.com.vn