Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: 4 tổ chức cơ sở đảng, 12 đảng viên tiêu biểu được khen thưởng

10/07/2018


Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong 5 năm liên tục 2013 – 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng cờ cho 14 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tặng bằng khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 71 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn tỉnh.

Riêng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, ngày 9/7, tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, 4 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2013 – 2017 đã được đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ và bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2013 - 2017 nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khắc phục khó khăn 6 tháng đầu năm 2018, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, ổn định tình hình tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Phạm Văn Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); kịp thời nắm tình hình tư tưởng, chủ động tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ; tiến hành kiện toàn cấp ủy ở những nơi khuyết thiếu; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các chế độ công tác đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp theo chỉ đạo của cấp trên; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018.

Hà Trần