UBND tỉnh họp Ban vận động xây dựng công trình Tháp Thái Bình

22/02/2017


Chiều ngày 21/2, UBND tỉnh tổ chức họp Ban vận động xây dựng công trình Tháp Thái Bình.

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Tháp Thái Bình

21/02/2017


Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 266-TB/TU ngày 16/1/2017 và Thông báo số 270-TB/TU ngày 13/2/2017 về chủ trương triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình Tháp Thái Bình tại khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Tháp Thái Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ngân hàng Tái thiết Đức

17/02/2017


Chiều ngày 16/2, UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Tái thiết Đức do ông Christian Haas, Giám đốc Văn phòng Ngân hàng Tái thiết Đức tại Hà Nội làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi cơ chế phối hợp và hợp tác để tiến hành hiện thực hóa Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2013 (giai đoạn 2).

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý di tích lịch sử văn hóa

15/02/2017


Ngày 10/02/2017, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017

14/02/2017


Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017.

Khai hội đền Trần Thái Bình năm 2017

10/02/2017


Tối ngày 9/2 (tức 13 tháng Giêng âm lịch), lễ khai hội đền Trần năm 2017 đã được tổ chức long trọng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đền thờ và lăng mộ các vua Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo tình hình quản lý các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh

10/02/2017


Sáng ngày 9/2, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình quản lý các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Nhà lãnh đạo kiệt xuất trong những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

09/02/2017


Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trường Chinh vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cùng với các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ

07/02/2017


Sáng ngày 7/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

Mít tinh hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới

06/02/2017


Sáng ngày 5/2, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới và trồng cây ngập mặn đầu xuân 2017 tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

Các tin đã đưa: