Đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng năm 2017

09/01/2017


Ngày 30/12/2016, Sở Y tế ban hành Công văn số 997/CV-SYT về việc bảo đảm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng năm 2017.

Ảnh minh họa

Theo đó, để nâng cao chất lượng công tác quản lý và bảo đảm an toàn cho người sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, Sở Y tế Thái Bình yêu cầu:

Các đơn vị trong ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc, mỹ phẩm thực phẩm chức năng trong tỉnh tập trung tổ chức thực hiện đúng theo các thông tư theo quy định hiện hành. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động của bộ phận quản lý chất lượng, bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm các hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại đơn vị.

Các cơ sở sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng chưa hoàn thiện bộ phận kiểm tra chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý chất lượng theo quy định phải gửi mẫu kiểm nghiệm chất lượng của tấ cả các lô sản xuất về Trung tâm Kiểm nghiệm để kiểm tra. Nghiêm cấm các sản phẩm lưu thông trên thị trường mà không được kiểm tra, xác định đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng.

 

 

 

Nguyễn Tuấn