Tăng cường công tác quản lý vật liêu nổ công nghiệp

16/03/2017


Trong thời gian gần đây, công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) có nhiều buông lỏng nên đã xảy ra nhiều vụ mất VLNCN, uy hiếp an toàn, an ninh, trật tự xã hội. Ngày 08/3/2017, Bộ Công thương ban hành công văn số 1827/BCT-A TMT về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh gas tại xã Thụy Hải (Thái Thụy).

Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công thương, các cơ quan liên quan đến quản lý VLNCN, các doanh nghiệp có hoạt động VLNCN trên địa bàn khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động VLNCN: Rà soát, tự kiểm tra các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN; chú trọng đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, bãi nổ để củng cố, khắc phục ngay những nội dung chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật; Không được phép duy trì những nội dung không phù hợp với quy định.

Với các doanh nghiệp đã xảy ra mất VLNCN, mất an toàn, cháy nổ phải báo cáo ngay với UBND tỉnh; có biện pháp nhanh nhất để đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động VLNCN của doanh nghiệp.

Sở công thương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tất cả các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn việc thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN. Chú trọng đối với các doanh nghiệp bảo quản, sử dụng VLNCN quy mô nhỏ, vùng sâu vùng xa để kiểm tra trước. Hoàn thành kế hoạch trước 15/4/2017; tổ chức quy hoạch các đầu mối dịch vụ nổ mìn, các đầu mối bảo quản VLNCN tập trung để giảm bớt các đơn vị sử dụng và bảo quản VLNCN trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, ngày 16/3/2017, UBND tỉnh  ban hành Công văn số 869/UBND-CTXDGT. Theo đó, UBND giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai chỉ đạo của Bộ Công Thương  báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương kết quả thực hiện trước ngày 25/4/2017.

 

Phương Linh