Tăng cường phòng ngừa và đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho trẻ bị xâm hại tình dục

19/04/2017


Hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp gây nhiều bức xúc trong dư luận. Việc phòng ngừa và giải quyết tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc nỗ lực của các ngành, tổ chức đoàn thể và toàn xã hội.

 Để góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa và đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho trẻ em bị xâm hại nói chung và xâm hại tình dục nói riêng,  ngày 19/4/2017, Sở Y tế  ban hành Công văn số 214/SYT-NVY về việc  tăng cường phòng ngừa và đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho trẻ em bị xâm hại tình dục.

Các em học sinh thể hiện cách phòng tránh khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai một số nội dung  sau:

Bệnh viện Phụ sản; Bệnh viện Nhi; Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, thành phố; Phòng khám chuyên khoa Sản, Nhi tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ trong bệnh viện, khoa khám bệnh, khoa sản, khoa nhi, phòng công tác xã hội về xâm hại tình dục trẻ em; Tổ chức tập huấn kiến thức, thực hành cho cán bộ trong việc tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ,  cung cấp thông tin cần thiết và chuyển tiếp đến cơ quan pháp luật có liên quan đối với các trường hợp trẻ em, trẻ vị thành niên bị xâm hại tình dục.; Tuân thủ qui trình, hướng dẫn chuyên môn , đảm bảo cung cấp dịch vụ sàng lọc, tư vấn, chăm sóc các trường hợp trẻ em, trẻ vị thành niên bị bạo hành trong đó có các trường hợp bị xâm hại tình dục; Trong quá trình thực hiện cần lưu ý đảm bảo tính riêng tư, kín đáo và bí mật thông tin của khách hàng.

Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố cần tăng cường công tác truyền thông cho cán bộ y tế cơ sở và người dân kiến thức về phòng ngừa và chăm sóc trẻ bị xâm hại tình dục; cung cấp thông tin về bạo hành, xâm hại tình dục cho khách hàng, đặc biệt chú trọng người chăm sóc trẻ vị thành niên.

 

 

 

Minh Quang