Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên

11/05/2017


Chiều ngày 10/5, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đã họp xem xét và cho ý kiến về việc tặng cờ, tặng bằng khen cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 - 2016).

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở báo cáo thành tích và tờ trình đề nghị của các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẩm định và báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên xem xét và cho ý kiến về các tổ chức đảng, đảng viên được đề nghị khen thưởng. 

Theo đó, tổng số đơn vị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ là 7 tổ chức đảng (trong đó 5 tổ chức đảng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; 2 tổ chức đảng không đủ điều kiện tiêu chuẩn). Tổng số đơn vị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen là 11 tổ chức đảng (8 tổ chức đảng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; 3 tổ chức đảng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn). Về đề nghị tặng bằng khen đối với đảng viên, có 6/13 đơn vị đề nghị khen thưởng đối với 31 đảng viên (24 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn; 7 đảng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn).

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên trong Hội đồng, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng cho 13 tổ chức đảng và 24 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn; 5 tổ chức đảng và 7 đảng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ để lại xét vào các năm sau nếu đủ điều kiện. 

Ngoài ra, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho rằng công tác thi đua, khen thưởng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh ủy thời gian qua chưa thực sự được quan tâm đúng mức; cá biệt có nơi không tiến hành bình xét khen thưởng tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên cần tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấn chỉnh lại công tác thi đua khen thưởng, đồng thời nhắc nhở, phê bình các tổ chức đảng không tiến hành bình xét thi đua hàng năm. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên điều chỉnh quy định về bình xét thi đua khen thưởng như: xem xét số lượng tối đa về khen thưởng đối với cá nhân trong cùng một tổ chức đảng; quy định thời gian công tác của đảng viên xét khen thưởng; coi công tác thi đua, khen thưởng là một tiêu chí đánh giá đảng bộ cấp trên cơ sở hàng năm.

Theo Baothaibinh.com.vn