Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

16/07/2018


Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Tăng cường phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

15/07/2018


Ngày 13/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

15/07/2018


Ngày 13/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

13/07/2018


Ngày 28/6/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

13/07/2018


Ngày 05/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

12/07/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới

10/07/2018


Ngày 09/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

Đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

10/07/2018


Ngày 09/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 866/TTg-CN về việc bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình.

Chủ trương điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách của Chương trình cấp nước sạch nông thôn

10/07/2018


Đây là nội dung đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận tại cuộc họp ngày 22/6/2018 sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo đề xuất về chủ trương điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình cấp nước sạch nông thôn.

Quy định mới về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

09/07/2018


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Các tin đã đưa: