Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước

16/05/2018


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm "Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam"

07/05/2018


Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1436/UBND-NNTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam”.

Tăng cường quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn

06/05/2018


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi một số bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn.

Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14

04/05/2018


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

03/05/2018


Ngày 03/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1423/UBND-NC về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

26/04/2018


Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Thái Bình

26/04/2018


Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2018 tại tỉnh Thái Bình

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

25/04/2018


Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; giúp tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao là những chính sách nằm trong Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin, tiền ảo

24/04/2018


Ngày 11/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác

Triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Xuân 2018

24/04/2018


Để đảm bảo giành thắng lợi sản xuất vụ Xuân năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai những nhiệm vụ sau:

Các tin đã đưa: