Tăng cường chỉ đạo, thực hiện chống khai thác IUU

06/07/2018


Ngày 27/6/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 4903/BNN-TCTS gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện chống khai thác IUU.

Khai thác thủy sản tại Thái Thụy.

Theo đó, khai thác IUU là khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Về việc trên, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2393/UBND-NNTNMT giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Thái Thuỵ, Tiền Hải, Kiến Xương khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo ngư dân, cán bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động thuỷ sản phải có được các thông tin đầy đủ về việc cảnh báo thẻ vàng của EC, phải nắm được những nội dung cơ bản của quy định về khai thác IUU, nhất là đối với cộng đồng ngư dân và doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng cuối năm 2018 phải tập trung nguồn lực, có các biện pháp cụ thể, cấp bách để quản lý, kiểm soát đội tàu của địa phương bao gồm: Tăng cường công tác kiểm soát tàu cá xuất bến và kiểm soát tàu cá tại cảng; thực hiện tốt cơ chế phối hợp và xử lý ngay giữa các lực lượng kiểm tra, kiểm soát trên biển khi phát hiện các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; có biện pháp xử lý quyết liệt như: rút giấy phép khai thác, không cấp giấy phép mới đối với các chủ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữa hoặc bị phát hiện trên hệ thống giám sát hành trình.

Thu hồi tất cả các thiết bị MOVIMAR đã được lắp đặt trên các tàu cá có chiều dài nhỏ hơn 24m và lắp đặt các thiết bị đã được thu hồi cho các tàu cá có chiều dài 24m trở lên trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thu hồi và lắp đặt thiết bị MOVIMAR cho tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên còn thừa thiết bị thì bàn giao lại cho Cục Kiểm ngư để điều chuyển cho các tỉnh có tàu chiều dài từ 24m trở lên nhưng chưa được lắp thiết bị MOVIMAR.

Yêu cầu các chủ tàu hoặc thuyền trưởng của tàu cá đã được lắp đặt thiết bị MOVIMAR mở máy 24/24 giờ khi đi khai thác hải sản trên các vùng biển. Xử lý nghiêm đối với các tàu cá không mở máy theo quy định của pháp luật.

Tổ chức nâng cấp thiết bị VX-1700 lắp trên tàu và trạm bờ nhằm đảm bảo báo cáo tự động từ tàu về bờ.

Triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/01/2018.

 

Thu Hằng