Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

24/03/2015


Sáng ngày 23/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Các tin đã đưa: