Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, phiên bản 1.0

26/12/2016


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật