Thông báo của Toà án nhân dân Thành phố Thái Bình

24/03/2017


Nội dung đăng tải ngày 25/04/2017

“Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1974; Nơi cư trú cuối cùng trước khi bỏ đi: số nhà 61, Phố Ngô Thị Nhậm, Tổ 30, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Chị Hằng bỏ nhà đi từ tháng 6/2013 đến nay không có tin tức.

Nay chi Nguyễn Thị Bích Hằng ở đâu về ngay Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để giải quyết việc chồng chị là anh Vũ Minh Sơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với chị để có căn cứ giải quyết việc ly hôn; hoặc những ai biết được tin tức của chị Nguyễn Thị Bích Hằng  ở đâu xin thông báo về Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; địa chỉ: số 8-10, phố Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên. Nếu chị Nguyễn Thị Bích Hằng vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật”.

Nội dung đăng tải ngày 24/3/2017

“Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Dua, sinh năm 1961; Nơi cư trú cuối cùng trước khi bỏ đi: Tổ 13, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Chị Nguyễn Thị Dua đã bỏ đi khỏi địa phương hơn chục năm nay không có tin tức. Nay chi Nguyễn Thị Dua ở đâu về ngay Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để giải quyết việc chị Đậu Thị Loan yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình “thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú” đối với chị Nguyễn Thị Dua, hoặc những ai biết được tin tức của chị Nguyễn Thị Dua ở đâu xin thông báo về Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; địa chỉ: số 8-10, phố Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên. Nếu chị Nguyễn Thị Dua vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành giải quyết việc dân sự”.

 

Nội dung đăng tải ngày 7/3/2017

“Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông báo cho ông Nguyễn Giang Sơn, sinh năm 1956; Nơi cư trú cuối cùng trước khi bỏ đi: Số 03/21, ngõ Vọng Cung, đường Lê Lợi, tổ 24, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Giang Sơn bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 2/2015 đến nay không có tin tức. Nay ông Nguyễn Giang Sơn ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình “Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú” đối với ông Nguyễn Giang Sơn, hoặc những ai biết được tin của ông Nguyễn Giang Sơn ở đâu xin thông báo về Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo địa chỉ: số 8-10, phố Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên. Nếu ông Nguyễn Giang Sơn vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật”.