Dự án Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tổ 39,40 phường Quang Trung (đợt 5)

08/05/2017


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm