UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

26/09/2017


Chiều ngày 25/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về các dự thảo: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; Quyết định Quy định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và cách đánh giá Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Công bố, trao các quyết định của trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ

26/09/2017


Sáng ngày 26/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về việc đồng ý bổ nhiệm đồng chí Khiếu Ngọc Sáng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

26/09/2017


Sáng ngày 26/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

22/09/2017


Sáng ngày 22/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và các năm tiếp theo; giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

20/09/2017


Ngày 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 10 tại huyện Quỳnh Phụ

14/09/2017


Chiều ngày 14/9, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 10 tại huyện Quỳnh Phụ.

Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại Kiến Xương

14/09/2017


Chiều ngày 14/9, đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng với lãnh đạo huyện Kiến Xương đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 10.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn

08/09/2017


Đây là nội dung buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với UBND huyện Hưng Hà chiều ngày 7/9.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 14

07/09/2017


Sáng ngày 6/9, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên họp thường kỳ thứ 14 để nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

02/09/2017


Sáng ngày 1/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Các tin đã đưa: