Tiếp tục ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/07/2017


Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong phiên họp buổi chiều ngày 13/7 các đại biểu nghe báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI và tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018. Các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

14/07/2017


Ngày 14/7, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục ngày làm việc thứ ba với nội dung thảo luận, phát biểu ý kiến, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Thảo luận tổ trước phiên khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/07/2017


Chiều ngày 12/7, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp thứ tư.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/07/2017


Sáng nay, 13/7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

10/07/2017


Đây là nội dung tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt sáng ngày 10/7.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 12

08/07/2017


Ngày 7/7, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 12 thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

05/07/2017


Sáng ngày 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bàn một số nội dung quan trọng.

Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

04/07/2017


Sáng ngày 4/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng

30/06/2017


Sáng ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Họp báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

30/06/2017


Chiều ngày 30/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; định hướng tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Đồng chí Vũ Mạnh Thía, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Các tin đã đưa: