UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

10/03/2017


UBND tỉnh tổ chức nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong chiều ngày 10/3.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe đơn vị tổ chức sự kiện trình bày nội dung chương trình và các ý kiến về công tác tuyên truyền hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phân công cụ thể, chi tiết nhiệm vụ của từng thành viên.

Chuẩn bị các sản phẩm tiêu biểu, phù hợp của tỉnh, của doanh nghiệp để trưng bày tại hội nghị. 

Đơn vị tư vấn tiếp tục tư duy ý tưởng bố cục các phòng trưng bày hợp lý, khoa học, thẩm mỹ và hiệu quả. Các hình ảnh phải hướng về thực tế nền nông nghiệp của tỉnh, bảo đảm đầy đủ, phong phú các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến, cơ giới hóa…

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh  giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại toàn bộ không gian trưng bày và nội dung chương trình để bảo đảm hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Theo Baothaibinh.com.vn

Các bài viết khác