Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT vào hồi 17h00 ngày 15/7/2017 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình

15/07/2017


Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công điện 03/CĐ-PCTT gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành

Vị trí và đường đi của cơn bão số 2

Nội dung chi tiết xem tại file dính kèm

 

File đính kèm