Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

11/08/2017


Ngày 10/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thành lập Khu kinh tế Thái Bình; Báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh; Báo cáo về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường; Đề án về khơi dậy, phát huy và giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Thái Bình và các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Theo Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thành lập Khu kinh tế Thái Bình, Khu kinh tế Thái Bình là khu kinh tế ven biển bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển, được thành lập nhằm khai thác tối đa lợi thế về tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận, góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh. 

Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và Ban Quản lý Khu kinh tế; đồng thời yêu cầu làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu kinh tế đáp ứng yêu cầu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra về xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh, xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới. Ngay sau khi có quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương sẽ tiến hành triển khai xây dựng tuyến đường. Về quy mô, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương quy hoạch và cắm mốc theo quy mô đường cao tốc, khi triển khai thực hiện giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng. Về nguồn vốn, đồng chí thống nhất 3 nguồn: vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; vốn ngân sách tỉnh và vốn của nhà đầu tư theo hình thức BOT. Về cơ cấu và sử dụng các nguồn vốn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thống nhất sau khi có quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương.

Đối với việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí chủ trương triển khai đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường trên diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng ở khu Trung tâm Y tế tỉnh. Về cơ sở hạ tầng, tỉnh sẽ triển khai xây dựng theo hình thức đầu tư công. Về trang thiết bị y tế sẽ kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư để khai thác nguồn vốn. Để thực hiện dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh hằng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời đề nghị tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn của trung ương để tạo nguồn vốn cho dự án. Về tiến độ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị khẩn trương rà soát, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường và dự toán kinh phí để báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến trong tháng 9/2017; tổ chức tiến hành đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 10/2017 và dự tính khởi công xây dựng đầu năm 2018.

Về Đề án về khơi dậy, phát huy và giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Thái Bình và các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các dự thảo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và ban hành trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thảo luận một số nội dung công tác cán bộ.

Theo baothaibinh.com.vn