Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ

05/07/2018


Sáng ngày 5/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đây là nội dung giám sát nằm trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Căn cứ vào mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ và một số giải pháp được xác định trong Nghị quyết 28 và Nghị định 152, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020 của cấp mình, các đối tượng giám sát sẽ đánh giá kết quả thực hiện, tập trung vào các nội dung: Xây dựng các tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học và công nghệ, quân sự - an ninh; Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; Cơ chế chỉ đạo, chỉ huy và nội dung hoạt động của khu vực phòng thủ trong các trạng thái quốc phòng; Ngân sách bảo đảm cho xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ…

Đối tượng giám sát là Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy các sở, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Thời điểm giám sát từ khi ban hành Nghị quyết 28 và Nghị định 152 đến nay. Một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và một số cán bộ lãnh đạo, kiểm tra viên của các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ tham gia là thành viên của Đoàn giám sát, tiến hành giám sát tại các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố trong tháng 7/2018.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị thuộc đối tượng giám sát cũng như giải thích làm rõ thêm của các thành viên Đoàn giám sát, kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28, Nghị định 152 cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, thành phố và các sở, ngành, đơn vị để đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng các cấp trong việc triển khai, quán triệt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện; qua đó kịp thời yêu cầu sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, thành ủy, các sở, đơn vị được giám sát tập trung xây dựng báo cáo trên tinh thần nghiêm túc nhìn lại kết quả thực hiện từ khi ban hành Nghị quyết; đồng thời chủ động bố trí thời gian, lực lượng phục vụ yêu cầu của Đoàn Giám sát. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh qua thực tế theo dõi, đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện ở các huyện, thành phố, sở, ngành, đơn vị để tham mưu những vấn đề cần đi sâu làm rõ với Đoàn giám sát. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc giám sát bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành trước ngày 31/7 và báo cáo kết quả giám sát vào kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8/2018.

Hà Trần