Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11/07/2018


Sáng nay 11/7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, xem xét, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh phát triển ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các dự án lớn của tỉnh đang được triển khai thực hiện sẽ mang đến những dấu hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời điểm 6 tháng đầu năm 2018 cũng là thời điểm cấp ủy các cấp tiến hành các công việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong nửa đầu nhiệm kỳ, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần  tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đây là những công việc rất lớn, đòi hỏi cần có sự tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị để đạt mục tiêu đề ra.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 và hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp đề ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng, báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, báo cáo những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến giữa 2 kỳ họp; thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền của HĐND tỉnh về các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu nhất trí thông qua. Việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thảo luận cần tập trung làm rõ những kết quả nổi bật và nguyên nhân đã đạt được về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích sâu sắc nguyên nhân và dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ; phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, tích cực tham gia chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân trong tỉnh còn nhiều ý kiến, góp phần hoàn thành tốt chương trình kỳ họp đã đề ra.

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức; song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tình, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước đạt 6.349 tỷ đồng, tăng 3,6%; công nghiệp và xây dựng ước đạt 8.042 tỷ đồng, tăng 27,43%; dịch vụ ước đạt 7.793 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 60.351 tỷ đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt 68,2% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 70,5% dự toán. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 200/263 xã (chiếm 76%) và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 94,2%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện. Chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân; hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng - an ninh được thực hiện tốt.

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo cũng đề cập các nhóm giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Theo baothaibinh.com.vn