UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Đề án Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên hệ thống ngân hàng Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020

20/10/2017


Chiều ngày 20/10, UBND tỉnh tổ chức nghe Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình báo cáo Đề án Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) của hệ thống ngân hàng Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020.

Tồng nguồn vốn huy động toàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 51.385 tỷ đồng

28/09/2017


Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Bình, 9 tháng đầu năm 2017, mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn cơ bản ổn định. Tồng nguồn vốn huy động toàn tỉnh ước đạt 51.385 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động ngân hàng Thái Bình tháng 8/2017

08/09/2017


Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Bình, trong tháng, mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Đến 31/8/2017, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 49.470 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng 7/2017 và tăng 16% so với 31/12/2016.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Thái Bình 6 tháng cuối năm 2017

27/07/2017


Sáng ngày 25/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

20/07/2017


Ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

14/07/2017


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 5358/NHNN-TD ngày 10/7/2017 về việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.

Đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động ngân hàng

06/07/2017


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Triển khai, phổ biến một số cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp

28/06/2017


Sáng ngày 28/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến một số cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 48.400 tỷ đồng

08/06/2017


6 tháng đầu năm 2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh huy động vốn thông qua việc đa dạng các hình thức huy động. Đến 30/6/2017, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 48.400 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 31/12/2016 và tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ

31/05/2017


Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, thúc đẩy thị trường vàng, ngoại tệ trên địa bàn tỉnh phát triển, ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1991/UBND-KT về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ.

Các tin đã đưa: