Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 48.400 tỷ đồng

08/06/2017


6 tháng đầu năm 2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh huy động vốn thông qua việc đa dạng các hình thức huy động. Đến 30/6/2017, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 48.400 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 31/12/2016 và tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ

31/05/2017


Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, thúc đẩy thị trường vàng, ngoại tệ trên địa bàn tỉnh phát triển, ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1991/UBND-KT về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ.

Đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

25/05/2017


Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1920/UBND-KT về việc đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hoạt động Ngân hàng Thái Bình tháng 5/2017

19/05/2017


Trong tháng, mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Đến 31/5/2017, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 47.720 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 4/2017.

Agribank Chi nhánh huyện Hưng Hà đẩy mạnh hoạt động tín dụng nông nghiệp, nông thôn

29/04/2017


Đóng chân ở địa phương có tỷ trọng cơ cấu nông nghiệp cao, Agribank Chi nhánh huyện Hưng Hà xác định mục tiêu chiến lược là thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay của hệ thống Agribank về hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông thôn, cho vay phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ… tạo đà tăng trưởng tốt cho đơn vị và mang lại hiệu quả cao cho khách hàng.

Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

20/04/2017


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định này quy định rõ đối tượng, điều kiện và lãi suất cho vay.

Tăng cường thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

11/04/2017


UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2211/BNN-TCTS ngày 15/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Hiệu quả từ đồng vốn chính sách trên địa bàn Thành phố

30/03/2017


Trên địa bàn thành phố Thái Bình hiện đang triển khai 8 chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ, đó là cho vay hộ nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, cho vay đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo.

Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng,ngoại hối

24/03/2017


Trong thời gian qua, các tổ chức, cá nhân đã nghiêm túc thực hiện quy định tại Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Thái Bình giải ngân 114,4 tỷ đồng cho vay đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ

23/03/2017


Thực hiện chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tính đến ngày 15/3/2017 các tổ chức tín dụng đã tiếp cận, thẩm định toàn bộ hồ sơ các chủ tàu được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 08 chủ tàu với tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 115,5 tỷ đồng, đã giải ngân được 114,4 tỷ, dư nợ 108,9 tỷ đồng. Hầu hết các chủ tàu đã hoàn thành việc đóng mới tàu cá, tàu cá đã đi vào hoạt động khai thác hải sản, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá.

Các tin đã đưa: