Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Thái Bình 6 tháng cuối năm 2017

27/07/2017


Sáng ngày 25/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

20/07/2017


Ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động ngân hàng

06/07/2017


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Triển khai, phổ biến một số cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp

28/06/2017


Sáng ngày 28/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến một số cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 48.400 tỷ đồng

08/06/2017


6 tháng đầu năm 2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh huy động vốn thông qua việc đa dạng các hình thức huy động. Đến 30/6/2017, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 48.400 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 31/12/2016 và tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ

31/05/2017


Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, thúc đẩy thị trường vàng, ngoại tệ trên địa bàn tỉnh phát triển, ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1991/UBND-KT về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ.

Đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

25/05/2017


Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1920/UBND-KT về việc đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hoạt động Ngân hàng Thái Bình tháng 5/2017

19/05/2017


Trong tháng, mặt bằng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Đến 31/5/2017, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 47.720 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 4/2017.

Agribank Chi nhánh huyện Hưng Hà đẩy mạnh hoạt động tín dụng nông nghiệp, nông thôn

29/04/2017


Đóng chân ở địa phương có tỷ trọng cơ cấu nông nghiệp cao, Agribank Chi nhánh huyện Hưng Hà xác định mục tiêu chiến lược là thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay của hệ thống Agribank về hỗ trợ phát triển nông nghiệp - nông thôn, cho vay phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ… tạo đà tăng trưởng tốt cho đơn vị và mang lại hiệu quả cao cho khách hàng.

Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

20/04/2017


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định này quy định rõ đối tượng, điều kiện và lãi suất cho vay.

Các tin đã đưa: