Hội nghị tham vấn nhu cầu và thách thức trong thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

17/05/2018


Chiều ngày 16/5, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tham vấn Nhu cầu và thách thức trong thực thi và giám sát thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Thái Bình.

Thái Bình ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14

11/05/2018


Ngày 11/5/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

03/05/2018


Ngày 03/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1423/UBND-NC về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

26/04/2018


Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý

07/04/2018


Sáng ngày 6/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý.

Tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

29/03/2018


Hội nghị tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vừa được UBND huyện Vũ Thư phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức sáng ngày 29/3.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

27/01/2018


Chiều ngày 26/1, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Các tin đã đưa: