Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

15/01/2018


Ngày 12/1/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

29/11/2017


Ngày 29/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

29/11/2017


Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công

BĐBP Thái Bình tặng sách một số xã ven biển huyện Tiền Hải

20/11/2017


Vừa qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức trao tặng sách và tuyên truyền pháp luật tại một số xã ven biển huyện Tiền Hải nhân Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11.

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình năm 2017

20/11/2017


Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được Đảng, Nhà nước quan tâm tập trung lãnh đạo và xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật.

Chỉ thị nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật địa bàn tỉnh Thái Bình

18/11/2017


Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh, ngày 22/11/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 27/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

16/11/2017


Đây là nội dung hội nghị do Sở Nội vụ tổ chức ngày 16/11 tại Trường Chính trị tỉnh.

Kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017

15/11/2017


Công tác theo dõi thi hành pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược trong công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Trong năm 2017, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tổng số vụ vi phạm hành chính năm 2017 là 72.923 vụ

14/11/2017


Trong năm 2017, tổng số vụ vi phạm là 72.923 vụ, giảm hơn 20.000 vụ so với cùng kỳ năm 2016 (90.008 vụ) . Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, đã áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính nhắc nhở đối với người chưa thành niên vi phạm 17 trường hợp.

Ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/11/2017


Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Các tin đã đưa: