BĐBP Thái Bình tặng sách một số xã ven biển huyện Tiền Hải

20/11/2017


Vừa qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức trao tặng sách và tuyên truyền pháp luật tại một số xã ven biển huyện Tiền Hải nhân Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11.

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

16/11/2017


Đây là nội dung hội nghị do Sở Nội vụ tổ chức ngày 16/11 tại Trường Chính trị tỉnh.

Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

05/11/2017


Sáng ngày 4/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thi hành Bộ Luật hình sự và Luật Tiếp cận thông tin.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

30/10/2017


Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

30/10/2017


Để triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 trên địa bàn tỉnh, ngày 01/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành BLHS năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ

26/10/2017


Ngày 26/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1636/QĐ-TTg về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở

10/10/2017


Chiều ngày 09/10/2017, Bộ TT&TT phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Sở TT&TT, Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cấp xã của tỉnh Thái Bình.

Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

29/08/2017


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình 6 tháng đầu năm 2017

10/07/2017


Thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tỉnh đã đi vào nề nếp với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả quan trọng.

Thái Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

30/06/2017


Ngày 30/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1750/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Các tin đã đưa: