Thái Bình ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

13/01/2017


Ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

Công nhận 38 xã trên điạ bàn tỉnh Thái Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2016

10/01/2017


Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND công nhận xã 38 xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2016

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình năm 2016

01/01/2017


Trong thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tỉnh đã đi vào nề nếp. Trình độ nhạn thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh được nâng lên, từng bước hạn chế các hành vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi địa phương.

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017

28/12/2016


Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3985/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017

28/12/2016


Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3986/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016

12/12/2016


An toàn thực phẩm (ATTP) có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong đời sống xã hội, có ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tỉnh Thái Bình đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về ATTP, bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực trong thái độ, trách nhiệm và ý thức của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

07/12/2016


Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Khí tượng Thủy văn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

07/12/2016


Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4610/UBND-NC về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong làng nghề và các doanh nghiệp

24/11/2016


Sáng ngày 22/11/2016, tại Hội trường Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Công thương Thái Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong làng nghề và các doanh nghiệp.

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật

17/11/2016


Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật Biển đảo cho cán bộ và nhân dân nơi khu vực biên giới biển của tỉnh. Tại đồn biên phòng Cửa Lân BĐBP Thái Bình đại diện BĐBP - phòng Tư pháp- Hội Luật gia- Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện Tiền Hải tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền từ nay đến hết năm 2017.

Các tin đã đưa: