Công điện khẩn số 08/CĐ-PCTT hồi 14h00' ngày 15/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

15/07/2018


Ngày 15/7/2018 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 08/CĐ-PCTT

Công điện khẩn số 07/CĐ-PCTT hồi 17h ngày 13/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên và TKCN tỉnh Thái Bình

13/07/2018


Công điện khẩn số 07/CĐ-PCTT hồi 17h ngày 13/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên và TKCN tỉnh Thái Bình

Công văn số 29/PCTT-TL ngày 11/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc tiếp sóng trực tiếp, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du

11/07/2018


Công văn số 29/PCTT-TL ngày 11/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc tiếp sóng trực tiếp, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du

Công văn số 24/PCTT-TL ngày 14/6/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

14/06/2018


Ngày 14/6/2018 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công văn số 24/PCTT-TL về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: