Công văn số 10/CV-TT ngày 20/08/2018 về việc công khai nhu cầu mua sắm tập trung đợt 2 năm 2018

22/08/2018


Công văn số 10/CV-TT ngày 20/08/2018 về việc công khai nhu cầu mua sắm tập trung đợt 2 năm 2018

Công điện khẩn số 19/CĐ-PCTT, hồi 7h00' ngày 15/8/2018 của Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

15/08/2018


Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình vừa có Công điện khẩn số 19/CĐ-PCTT, hồi 7h00' ngày 15/8/2018 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: