Công văn số 29/PCTT-TL ngày 11/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc tiếp sóng trực tiếp, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du

11/07/2018


Công văn số 29/PCTT-TL ngày 11/7/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về việc tiếp sóng trực tiếp, tăng cường thông tin, truyền thông về diễn tập điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác