Công điện khẩn số 17/CĐ-PCTT hồi 12h ngày 15/9/2017 của Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

15/09/2017


Hồi 12h ngày 15/9/2017 Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 17/CĐ-PCTT

Công điện khẩn số 18/CĐ-PCTT hồi 15h00 ngày 15/9/2017 của Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

15/09/2017


Hồi 15h00 ngày 15/9/2017, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 18/CĐ-PCTT.

Công văn số 3499/UBND-NNTNMT ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 10

14/09/2017


Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh có Công văn số 3499/UBND-NNTNMT về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 10 năm 2017.

Công điện khẩn số 16/CĐ-PCTT hồi 12h ngày 13/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

13/09/2017


Hồi 12h ngày 13/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số16/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Công điện khẩn số 14/CĐ-PCTT hồi 20h30 ngày 11/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

12/09/2017


Hồi 20h30 ngày 11/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 14/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp các ngành.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 04-10/9/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

12/09/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 28/8/2017 - 03/9/2017, cụ thể như sau:

Công điện khẩn số 15/CĐ-PCTT, hồi 19h30 ngày 12/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

12/09/2017


Hồi 19h30 ngày 12/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 15/CĐ-PCTT gửi BCH Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Công văn số 19/PCTT-TL ngày 10/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi tăng cường xả lũ hồ Hòa Bình

10/09/2017


Ngày 10/9/2017, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công văn số 19/PCTT-TL của về việc bảo đảm an toàn hạ du khi tăng cường xả lũ hồ Hòa Bình.

Công văn số 18/PCTT-TL ngày 08/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình

09/09/2017


Ngày 08/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công văn số 18/PCTT-TL về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình

Công điện khẩn số 13/CĐ-PCTT hồi 13h30 ngày 06/9/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

06/09/2017


Hồi 13h30 ngày 06/9/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 13/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Các tin đã đưa: