Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17-23/7/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

27/07/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 17 - 23/7/2017, cụ thể như sau:

Công điện khẩn số 06/CĐ-PCTT hồi 7h30 ngày 24/7/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

24/07/2017


Hồi 7h30 ngày 24/7/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 06/CĐ-PCTT

Công điện khẩn số 05/CĐ-PCTT hồi 17h30 ngày 21/7/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

22/07/2017


Ngày 21/7/2017, Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình có Công điện Khẩn số 05/CĐ-PCTT

Tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

22/07/2017


Để tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo, ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10 - 16/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

19/07/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 10 - 16/7/2017, cụ thể như sau:

Công điện khẩn số 04/CĐ-PCTT hồi 14h30 ngày 18/7/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

18/07/2017


Hồi 14h30 ngày 18/7, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện khẩn số 04/CĐ-PCTT.

Điện khẩn số 01/CĐ-PCTT vào hồi 18h00 ngày 14/7/2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình

15/07/2017


Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND gửi các sở, ban, ngành.

Công điện khẩn số 02/CĐ-PCTT vào hồi 14h00 ngày 15/7/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình

15/07/2017


Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành

Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT vào hồi 17h00 ngày 15/7/2017 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình

15/07/2017


Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công điện 03/CĐ-PCTT gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 03-09/7/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

11/07/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 03 - 09/7/2017, cụ thể như sau:

Các tin đã đưa: