Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 06 - 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

14/03/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 06 - 10/3/2017, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế

07/03/2017


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức bộ máy, ngày 7/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

28/02/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 24/02/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 13 - 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

21/02/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 13 - 17/02/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 06 - 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

14/02/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 06 - 10/02/2017, cụ thể như sau:

Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

31/01/2017


Để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ ngay sau đợt nghỉ Tết, nhất là nhiệm vụ quan trọng của năm 2017, ngày 31/1/2017, UBND tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 09 - 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

17/01/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 09 - 13/01/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26 - 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

04/01/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 26 - 30/12/2016, cụ thể như sau:

Phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017

28/12/2016


Phát huy truyền thống tốt đẹp về Tết Trồng cây và thực hiện Chỉ thị số 10278/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017 đạt kết quả cao, ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thực hiện các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Thái Bình

26/12/2016


Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngày 23/12/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách tại tỉnh Thái Bình.

Các tin đã đưa: