Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 15 - 21/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

23/05/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 15 - 21/5/2017, cụ thể như sau:

Tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Xuân 2017

19/05/2017


Hiện nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, kèm mưa nên bệnh đạo ôn cổ bông đang xâm nhiễm và gây hại cho lúa xuân, có nguy cơ không cho thu hoạch đối với một số giống lúa đang trổ bông và vừa trổ thoát nếu không được phun thuốc phòng, trừ bệnh kịp thời.

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12/05/2017


Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân năm 2017

21/04/2017


Đến nay diện tích lúa Xuân đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng; dự kiến đến ngày 15/5/2017, có khoảng 58 nghìn ha lúa trổ bông. Mặt khác, tình hình sâu, bệnh hại trên lúa Xuân diễn biến khá phức tạp, có khoảng 8 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn đã được phòng trừ nhưng nguy cơ bệnh gây hại trên cổ bông tiềm ẩn rất lớn khi gặp điều kiện thuận lợi.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10-16/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND

18/04/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 10 - 16/4/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3-02/4/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

05/04/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/3 - 02/4/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 06 - 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

14/03/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 06 - 10/3/2017, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế

07/03/2017


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức bộ máy, ngày 7/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

28/02/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 24/02/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 13 - 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

21/02/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 13 - 17/02/2017, cụ thể như sau:

Các tin đã đưa: