Tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo kiểm tra việc công tác thực hiện chính sách tại địa phương, an ninh trật tự, ngăn chăn các vi phạm Pháp lệnh 16 và Nghị định 36/CP

15/02/2018


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tinh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Mậu Tuất 2018, công tác thực hiện các chế độ chính sách tại địa phương, ngày 13/2/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 531/UBND-NC về việc tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo kiểm tra việc công tác thực hiện chính sách tại địa phương, an ninh trật tự, ngăn chăn các vi phạm Pháp lệnh 16 và Nghị định 36/CP.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 05-11/02/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

13/02/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 05 - 11/02/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 29/1/2018 - 4/2/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

09/02/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 29/01/2018 - 04/02/2018, cụ thể như sau:

Tăng cường thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

05/02/2018


Để tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 của Đề án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/2/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 06/PCTT-TL ngày 01/2/2018 về việc ứng phó với rét đậm và rét hại

02/02/2018


Ngày 01/2/2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công văn số 06/PCTT-TL về việc ứng phó với rét đậm và rét hại.

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 22-28/01/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

02/02/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 22 - 28/01/2018, cụ thể như sau:

Công văn số 05/PCTT-TL ngày 29/01/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình V/v ứng phó với gió mạnh trên biển

30/01/2018


Ngày 29/01/2018 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công văn số 05/PCTT-TL về việc ứng phó với gió mạnh trên biển

Công văn số 04/PCTT-TL ngày 25/01/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình "Về việc ứng phó với gió mạnh trên biển"

25/01/2018


Ngày 25/1/2018, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình ban hành Công văn số 04/PCTT-TL"Về việc ứng phó với gió mạnh trên biển"

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 15 - 21/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

23/01/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 15 - 21/01/2018, cụ thể như sau:

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về việc quản lý sử dụng đất bãi triều ven biển

22/01/2018


Ngày 26/12/2017, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc quản lý và xử lý sai phạm trong sử dụng đất bãi triều ven biển.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: