Tập trung sản xuất vụ mùa

16/07/2018


Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 79.500ha, trong đó nhóm lúa chất lượng cao chiếm 25 - 30% diện tích, nhóm lúa năng suất cao, chịu thâm canh chiếm 70 - 75% diện tích. Để hoàn thành kế hoạch gieo cấy, ngành Nông nghiệp cùng các địa phương đang chỉ đạo, đôn đốc nông dân tập trung gieo cấy nhanh, đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ, phấn đấu kết thúc gieo cấy trước ngày 20/7.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

13/07/2018


Theo Báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 6.349 tỷ đồng, tăng 3,60%, khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 8.042 tỷ đồng, tăng 27,43%, khu vực dịch vụ ước đạt 7.793 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 60.351 tỷ đồng, tăng 12,51% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 42 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư

13/07/2018


6 tháng đầu năm 2018,toàn tỉnh có 42 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới khoảng 687,5 tỷ đồng.

Huyện Vũ Thư: Tổng giá trị sản xuất ước tăng 8,4%

13/07/2018


6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn huyện Vũ Thư đạt hơn 4.670 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Trong đó nông lâm thủy sản tăng 2,81%; Công nghiệp xây dựng tăng trên 14,2%; thương mại dịch vụ tăng 7,75%.

Giá trị sản xuất công nghiệp các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10.246,58 tỷ đồng

06/07/2018


Theo Báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN ổn định và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2017.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13.995,174 tỷ đồng

05/07/2018


Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13.995,174 tỷ đồng tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2017.

Kiến Xương: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tăng 19,8%

04/07/2018


6 tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Kiến Xương tăng trưởng mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018

04/07/2018


Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn ước đạt 2.905 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối ước đạt 2.875 tỷ đồng, đạt 45% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2017.

6 tháng đấu năm 2018, Chi cục QLTT xử lý 672 vụ vi phạm

04/07/2018


6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra, kiểm soát 1.498 lượt, xử lý 672 vụ, thu phạt hành chính trên 1,7 tỷ đồng.

Tổng thu nội địa trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.905 tỷ đồng

04/07/2018


6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn ước đạt 2.905 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối ước đạt 2.875 tỷ đồng, đạt 45% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Các tin đã đưa: