Khai mạc ngày sách Việt Nam tỉnh Thái Bình

26/04/2017


Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lễ khai mạc ngày sách Việt Nam tỉnh Thái Bình năm 2017 vào sáng ngày 25/4, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

25/04/2017


Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng đối tượng trợ cấp xã hội giai đoạn 2017 - 2025

25/04/2017


Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030".

Phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017

25/04/2017


Để Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 (gọi tắt là Kỳ thi) tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được trong hai năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các địa phương phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) năm 2017.

Tôn vinh sách để cứu văn hóa đọc

25/04/2017


Đó là mục đích lớn nhất trong tổ chức ngày sách Việt Nam (21/4). Năm 2017 là năm thứ 4 ngày sách Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Năm nay, những hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam tại Thái Bình cũng được tổ chức rộng rãi với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tăng cường phòng ngừa và đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho trẻ bị xâm hại tình dục

19/04/2017


Hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp gây nhiều bức xúc trong dư luận. Việc phòng ngừa và giải quyết tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc nỗ lực của các ngành, tổ chức đoàn thể và toàn xã hội.

Đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ lò đốt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

17/04/2017


Trong thời gian qua, việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt đã mang lại những hiệu quả rõ nét, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong việc lựa chọn vị trí, kinh phí đầu tư còn hạn chế, quy chế thu gom còn bất cập, công nghệ lò đốt còn thủ công...

Kế hoạch thực hiện tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, năm 2017

13/04/2017


Ngày 10/4/2017, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch thực hiện tháng hành động về ATVSLĐ, năm 2017.

Ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Bình đến năm 2020

13/04/2017


Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 04/CTr-UBND về việc an toàn vệ snh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý khai thác cát

12/04/2017


Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát.

Các tin đã đưa: