• :
  • :
mic
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
90/TB-UBND 23/07/2024 Thông báo kết quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tuần 29 (từ ngày 15/7 - 21/7/2024)
1154/QĐ-UBND 22/07/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
25/2024/QĐ-UBND 12/07/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thái Bình
17/CT-UBND 17/07/2024 Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
85/TB-UBND 17/07/2024 Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
113/KH-UBND 05/07/2024 Xét tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Năm 2024

Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.463
Hôm qua : 11.539
Bài viết được quan tâm