Năm 2020, khách quan nhìn nhận là một năm với vô vàn khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung toàn đất nước cũng như trên thế giới, trong cả những điều kiện, tình hình thực tế riêng ở địa phương, song với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thái Bình đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và quản lý; phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Nói đến Thái Bình là nói đến chùa Keo. Được đánh giá là một ngôi chùa cổ đẹp bậc nhất trong hệ thống chùa chiền Việt Nam, năm 2012, chùa Keo được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Cùng với công trình kiến trúc chùa độc đáo, lễ hội chùa Keo cũng có nhiều nét đặc sắc có một không hai trong hàng nghìn lễ hội cả nước. Năm 2017, lễ hội chùa Keo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Xã Bắc Sơn (Hưng Hà) là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và yêu nước, cách mạng được bồi tụ qua mỗi giai đoạn thăng trầm của lịch sử. Phát huy truyền thống đó, Bắc Sơn hôm nay đang chuyển mình bứt phá, diện mạo làng quê đổi mới khang trang, hiện đại hòa quyện trong những “trầm tích” của quá khứ hào hùng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp các ngành trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện và đã đạt những kết quả rất tích cực.

Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 223
Năm 2021 : 4.672