A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách các cấp ở địa phương và các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính nhằm tạo nguồn thực hiện chế độ tiền lương và chính sách an sinh xã hội.

 

Cụ thể: 70% tăng thu ngân sách sau khi thực hiện an sinh xã hội còn lại để thực hiện cải cách tiền lương: 56.019 triệu đồng (ngân sách cấp huyện, xã); tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương 200.974,4 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh 92.575,4 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 83.336 triệu đồng, ngân sách cấp xã 25.063 triệu đồng); 35%, 40% nguồn thu sự nghiệp để lại theo chế độ thực hiện cải cách tiền lương: 83.040,5 triệu đồng (ngân sách cấp tỉnh).

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 về việc thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 9 tháng cuối năm 2020: giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của 9 tháng cuối năm 2020, số tiền là: 65.632,6 triệu đồng (trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 19.665,1 triệu đồng, ngân sách cấp huyện: 29.050 triệu đồng, ngân sách cấp xã: 16.917,5 triệu đồng). Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên để tăng tỷ trọng chi ngân sách cho đầu tư phát triển.

Siết chặt chi tiêu dùng thường xuyên và tiết kiệm các nhiệm vụ chi từ ngân sách địa phương để tạo nguồn thực hiện chính sách an sinh xã hội là 107.792 triệu đồng.  Thực hiện Thông báo số 946-TB/TU ngày 14/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án trọng điểm, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh dự kiến thực hiện cắt, giảm, giãn hoãn 71.207 triệu đồng, trong đó giảm dự toán 53.610 triệu đồng, giãn hoãn sang năm 2021: 17.597 triệu đồng. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về việc cắt giảm kinh phí hội nghị, đi công tác năm 2020, tổng số kinh phí tiết kiệm được của ngân sách cấp tỉnh là 3.325,41 triệu đồng.

Các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị đã triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sáchnhà nước và các quỹ từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tại Kho bạc Nhà nước, tăng cường thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản, các khoản thu nhập của cán bộ công chức đều được chi trả qua chuyển khoản.

Trần Quang


Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 41
Năm 2021 : 83.729