A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiền Hải: Tạo đột phá phát triển năm 2021

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, huyện Tiền Hải đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Tuy các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt thấp nhưng những kết quả đạt được đã thể hiện sự cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp.

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của Tiền Hải đạt 18.293,1 tỷ đồng, tăng 3,10% so với năm 2019. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 5.011,9 tỷ đồng, tăng 4,7%; công nghiệp, xây dựng đạt 10.677,8 tỷ đồng, tăng 2,4%; dịch vụ, thương mại đạt 2.603,4 tỷ đồng, tăng 2,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng/năm. Cùng với phát triển kinh tế, Tiền Hải đã chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho người dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tỷ lệ gia đình văn hoá đăng ký đạt 98%. Các ngành, địa phương trong huyện đã thực hiện tốt chăm lo cho gia đình có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có bước phát triển vượt bậc, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, không chủ quan, lơ là. Cơ sở vật chất, thiết bị y tế từng bước trang bị hiện đại, trạm y tế các xã được xây dựng khang trang. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới; chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được coi trọng, công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới theo hướng linh hoạt, quyết liệt, sâu sát.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ bối cảnh tình hình chung và thực tiễn của huyện Tiền Hải đã đề ra các mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu: tổng giá trị sản xuất tăng 15% trở lên so với năm 2020; 2 xã trở lên đạt nông thôn mới nâng cao; bình quân thu nhập đầu người đạt 52 triệu đồng/năm. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 9%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 91% trở lên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80% trở lên và tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 91% trở lên. Bên cạnh những thuận lợi, huyện Tiền Hải cũng còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện phải có quyết tâm cao hơn nữa trong việc khắc phục những hạn chế yếu kém, đổi mới tư duy, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong đó, năm 2021 phải tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện những giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm nông nghiệp. Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh. Tiếp tục phát triển các cây trồng, nuôi trồng thủy hải sản thế mạnh có giá trị kinh tế cao; nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích.

Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ để thực hiện công tác đầu tư trên địa bàn. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và các dự án để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương để nhân dân đồng thuận và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm như: dự án đường 221A, tuyến đường bộ ven biển, hạ tầng cụm công nghiệp An Ninh, khu công nghiệp Tiền Hải, khu công nghiệp Hải Long, sân golf cồn Vành - cồn Thủ; khu cảng Ba Lạt, khu nuôi trồng thủy sản chất lượng cao xã Nam Hưng, Nam Thịnh, Nam Phú...

Ba là, quan tâm đầu tư phát triển toàn diện giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Nâng chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo mức độ 3 và 4. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Năm là, Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thắng lợi cuộc bầu cử; chú trọng chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sáu là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi mới của cán bộ và nhân dân huyện Tiền Hải, có đủ cơ sở để tin tưởng rằng Tiền Hải sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 20
Năm 2021 : 76.265