A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vũ Thư: Duy trì đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân, năm 2020, huyện Vũ Thư vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 để duy trì đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

 

Năm 2020 là năm cuối triển khai và có ý nghĩa quyết định kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng là năm diễn ra đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Sau đại hội, cấp ủy đảng các cấp đã kịp thời phân công, bố trí cấp ủy viên, kiện toàn các chức danh lãnh đạo địa phương, chính quyền, cơ quan trong hệ thống chính trị theo phương án đã được phê duyệt. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện huy động cả hệ thống chính trị dốc toàn lực vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tích tụ ruộng đất, tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các cánh đồng lớn, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Huyện ủy, UBND huyện trực tiếp lựa chọn, chỉ đạo xã Nguyên Xá đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020 và xây dựng lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho từng địa phương. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề, mặc dù vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chủ trương, chỉ đạo các ngành, địa phương tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoạt động ổn định, duy trì phát triển nghề và làng nghề, bình ổn giá cả mặt hàng trên thị trường. Cùng với phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề lãnh đạo trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

 

Nông dân xã Tự Tân duy trì và mở rộng nghề trồng quất cảnh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 11.390 tỷ đồng, tăng 2,42% so với năm 2019. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định và tăng trưởng tốt, xã Nguyên Xá đã hoàn thành 11/11 tiêu chí, một số xã đạt từ 6 - 10 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 98,3% so với cùng kỳ, giá trị xây dựng cơ bản tăng 10,7%, thương mại, dịch vụ tăng 2,65% so với năm 2019. Huyện kịp thời hỗ trợ cho trên 23.000 trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiền và hiện vật trị giá gần 3 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng được quan tâm; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục phát triển sâu rộng. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà duy trì ổn định. Toàn huyện có 65/77 trường học được công nhận chuẩn quốc gia các mức độ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

 

Nghề thêu truyền thống xã Minh Lãng.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu tập trung, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quyết tâm vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác cải cách hành chính, làm đòn bẩy thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền; củng cố vững chắc MTTQ và các đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thi đua trong các tầng lớp nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhất là các mục tiêu năm 2021, tạo tiền đề khí thế, tâm thế cho cả nhiệm kỳ, tạo niềm tin cho nhân dân, phấn đấu xây dựng huyện Vũ Thư phát triển toàn diện và bền vững.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 30
Năm 2021 : 83.718