A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cắt giảm hàng chục tỷ đồng sau thẩm định quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2020, Thái Bình đã cắt giảm hàng chục tỷ đồng sau khi thẩm định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành. Cụ thể, cấp tỉnh đã thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án 95 công trình với tổng giá trị đề nghị quyết toán 701,666 tỷ đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt 696,419 tỷ đồng, giảm trừ giá trị so với quyết toán đề nghị 5,247 tỷ đồng. Cấp huyện thẩm định 329 công trình cắt giảm 16,554 tỷ đồng.

 

UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản, sắp xếp ưu tiên, rà soát phân kỳ để phát huy hiệu quả các dự án. Toàn tỉnh đã tiết kiệm đối với phê duyệt tổng dự toán các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.144,59 tỷ đồng trên cơ sở tổng giá trị dự toán các gói thầu trình thẩm định 1.150,57 tỷ đồng, giảm 5,98 tỷ đồng. Đã tổ chức đấu thầu qua mạng 1.148 gói thầu đạt 88,3% tổng gói thầu trong phạm vi đấu thầu qua mạng, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị không quá 10 tỷ đồng; gói thầu chào hàng cạnh tranh có giá trị không quá 05 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng đã được phê duyệt lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đầu thầu qua mạng.

Thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán: Cấp tỉnh, tổng giá trị dự toán chủ đầu tư trình là 4.354,74 tỷ đồng, kết quả thẩm định là 4.234 tỷ đồng, giảm 120,74 tỷ đồng so với dự toán chủ đầu tư trình; cấp huyện cắt giảm 28,47 tỷ đồng.

Thiên Trà


Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 26
Năm 2021 : 83.327