A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

 

UBND tỉnh Thái Bình đã công bố công khai 668 thủ tục hành chính (TTHC). Các TTHC đã được cắt giảm tối thiểu 40% thời hạn giải quyết so với quy định của Trung ương và đưa 100% TTHC ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. UBND tỉnh cũng đã thực hiện niêm yết công khai mã số TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; phê duyệt 947 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Giao các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố xây dựng quy trình thực hiện chi tiết đối với từng TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý, đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo yêu cầu đề ra.

Việc thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” được thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh đã đưa 100% TTHC giải quyết theo phương án “5 tại chỗ“ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã luôn được lãnh đạo UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã quan tâm chỉ đạo; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh duy trì tốt việc thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm; hàng tháng công khai kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị; kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, người dân; tinh thần, trách nhiệm của công chức ngày càng nâng cao trong việc giải quyết kịp thời TTHC cho tổ chức, cá nhân, hạn chế tình trạng trả quá hạn, được tổ chức, cá nhân đánh giá tốt. Đối với cấp xã, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã được duy trì và thực hiện nghiêm túc; trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ngày càng đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2020 (Tính đến hết tháng 11/2020): Tổng số hồ sơ đã giải quyết là: 61.953 hồ sơ. Trong đó: Số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 52.006 hồ sơ, đạt 83,94%; Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 9.942 hồ sơ, đạt 16,05%; Số hồ sơ giải quyết quá hạn là: 05 hồ sơ, đạt 0,01%.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”: 58.799 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ giải quyết trước hạn là: 49.440 hồ sơ, đạt 84,08%; Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 9.359 hồ sơ, đạt 15,92%; Không có hồ sơ quá hạn giải quyết.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Tổng số hồ sơ trực tuyến giải quyết là: 21.500 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 7.429 hồ sơ, đạt 34,55%.

Trần Quang


Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 304
Năm 2024 : 11.433