A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vũ Thư: Đa dạng các hình thức tuyên truyền kỷ niệm thành lập tỉnh

 

Với các hình thức: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh địa phương); tuyên truyền cổ động trực quan ( pa nô, khẩu hiệu, biểu tường, cờ, xe lưu động...); tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, UBND huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền trong tháng 7 và tháng 8 (tập trung cao điểm từ ngày 01/8- 21/8/2020) chào mừng Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII.

 

UBND huyện đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa chỉ đạo chương trình văn nghệ quần chúng cấp xã, cấp huyện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tô chức các hoạt động của các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị, báo cáo Huyện ủy, UBND huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện xây dựng kế hoạch liên hoan văn nghệ quần chúng, chủ trì chỉ đạo chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng cấp huyện, xã chào mừng Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII và chương trình văn nghệ kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Tiến hành trang trí khánh tiết khu vực Quảng trường trung tâm văn hóa thể thao và khu trung tâm huyện. Cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn tố chức liên hoan văn nghệ và tham gia liên hoan văn nghệ cấp huyện.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các phòng, ban, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị mình tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền và tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng toàn huyện. Tiến hành trang trí trụ sở làm việc như treo cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ, băng rôn tuyên truyền (thời gian từ 01 tháng 8 đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2020).

UBND các xã, thị trấn tổ chức tập luyện, dàn dựng chương trình tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng toàn huyện năm 2020; trên tuyến quốc lộ 10 treo cờ Đảng, cờ Tố quốc, cắm cờ hồng kỳ trên cột đèn cao áp và trên dải phân cách cứng. Riêng các xã: Tân Lập, Tự Tân, Thị trấn Vũ Thư mỗi địa phương treo thêm băng rôn tuyên truyền ngang trục đường 10.

Nội dung tuyên truyền về truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam; tình cảm của Bác Hồ đối với giai cấp nông dân Việt Nam nói chung và nông dân Thái Bình nói riêng; tình cảm của nông dân Việt Nam, nông dân Thái Bình nói riêng đối với Bác Hồ; những lần Bác về thăm Thái Bình; ý nghĩa chính trị, tính nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, tính giáo dục sâu sắc của công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Truyền thống của mảnh đất và con người Thái Bình 130 năm trong nghìn năm lịch sử, những giá trị truyền thống văn hóa và cách mạng; tiềm năng và triển vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực của tỉnh trong 05 năm qua; các tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến, nhân tố mới; khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc. Các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX; phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025....

Nguyễn Hồng


Nguồn:. Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 34
Năm 2024 : 23.655